L O A D I N G
product-media-img

Beogradska Besemena

Sadnice loznog kalema, stone sorte Beogradska Besemena Grozd je krupan od 300-500g. Bobice krupne žutozelene boje sa debelom pokožicom. To je nova domaća sorta koja se koristi za sušenje, kompote i kuvanje slatka.Vreme zrenja: Kraj septembra

Podloga: Kober 5BB