L O A D I N G

U voćnjacima se razlikuje rastojanje između sadnica, gustina sadnje, kako po redovima tako i unutar istog reda. Ovo uglavnom varira u zavisnosti od tipa i veličine sadnica, klimatskih uslova i načina obrade (ručne ili mašinske)... Potrebno je saditi sadnice na odgovarajućem rastojanju kako bi se maksimalno iskoristila površina za sadnju, ali i osigurao normalan razvoj krošnje uz dovoljno svetlosti.

Izračunavanje broja sadnica potrebnih za sadnju na osnovu površine parcele i rastojanja prilikom sadnje.*Konačan broj sadnica može da varira u zavisnosti od oblika parcele, prepreka ili terena.