L O A D I N G
product-media-img

Crveni Delišes

Voćne sadnice jabuke sorte Crveni Delišes daje krupne, crvene plodove, slatkog okusa koji se dugo mogu čuvati u skladištu. Plodovi su krupni do vrlo krupni, pokriveni crvenom bojom do tamno crvene u punoj zrelosti, sočna je, slatka i aromatična, a plodovi se mogu čuvati do aprila.

Vreme zrenja: Kraj sept, poč. okt.

Podloga:М-9, М-26, ММ-106