Autohtone sorte voća - Rasadnik Mutavdžić

Rasadnik Mutavdžić ima u ponudi sadnice dosta autohtonih sorti voća

U biogeografiji, autohtona vrsta, ili sorta, je autohtona u datom regionu ako je njeno prisustvo u tom regionu rezultat samo lokalne prirodne evolucije (iako se često popularizuje kao „bez ljudske intervencije“) tokom istorije.

Tokom dugih vremenskih perioda, lokalni uslovi i obrasci migracija se stalno menjaju kako se tektonske ploče pomeraju, spajaju i cepaju. Prirodne klimatske promene menjaju nivo mora, ledeni pokrivač, temperaturu i padavine, izazivajući direktne promene u nastanjivanju i indirektne promene kroz prisustvo predatora, konkurenata, izvora hrane, pa čak i nivoa kiseonika. Sorte se prirodno pojavljuju, razmnožavaju i opstaju, ili izumiru, a njihova distribucija je retko statična ili ograničena na određenu geografsku lokaciju. 

Autohtona sorta na lokaciji nije nužno i endemska za tu lokaciju. Endemske sorte se nalaze isključivo na određenom mestu. Autohtona sorta se može pojaviti i na drugim područjima. Termini endemski i domaći takođe ne impliciraju da je sorta nužno prvo nastala ili evoluirala tamo gde se trenutno nalazi.

Autohtone sorte jabuka

Autohtone sorte kruške

Bostanka (Lubeničarka)

Karamanka

Ilinjača

Autohtone sorte šljive

Požegača

Autohtone sorte grožđa

Crna tamjanika

Bela tamjanika